NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Kommunfullmäktige 26 april 2010

Kommunfullmäktige 26 april 2010

Nedan kan du se dagens ärenden i kommunfullmäktige,

Genomgång av ärendelistan med Ingegerd Daius

Mötets öppnande och upprop

Allmanhetens frågestund

Redovisning av obesvarade motioner

Motion om Landsbygdsserviceprogram för Falköpings kommun

Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2009 samt fråga …

Falköpings kommuns årsredovisning 2009

Samordningsförbundet Falköping-Tidaholm årsredovisning

Sotningsfrister for Falköpings kommun

Ny lag om handel med vissa receptfria läkemedel - …

Huvudmannaskap för kollektivtrafiken

Resecentrum - utökning av kommunstyrelsens invester…

Riktlinjer för ärenderegistrering och e-posthantering

Taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar …

Entledigande och återbesättande av kommunala förtroe…

Publicerad
söndag 25 april 2010

Kommunfullmäktige 2010