Bokslut år 2013

Bokslut år 2013

- plus 69 miljoner!

Kommunens preliminära resultat för år 2013 blev ett plus på 69 miljoner kronor! I resultatet finns en engångsersättning, en återbetalning på 29 miljoner från AFA-försäkringar och en nedskrivning av värdet på den gamla rivna gymnasie-byggnaden, en kostnad på 16 miljoner.

Exklusive dessa poster blev resultatet plus 56 miljoner.

Här presenterar Ulf Eriksson

kommunstyrelsens ordförande, Conny Johansson 1:e vice ordf och Thomas Hjert

kommundirektör 2013 års preliminära bokslut vid en pressträff den 13 februari 2014.

Publicerad
torsdag 13 februari 2014

Pressträffar, aktuellt i kommunen