NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Allmänhetens fråga om kost

Allmänhetens fråga

Allmänhetens frågestund vid fullmäktiges aprilmöte, hade en fråga kring kommunens kost och hur man arbetar för att få ekologisk mat i kommunens kök.

Radion fick här en pratstund med föräldrarna bakom frågeställningen, vi kommer säkert att få höra mer från den här gruppen framöver, för engagemanget för vad vi och då kanske framförallt vad våra barn äter engagerar.

Publicerad
söndag 27 mars 2016

Pressträffar, aktuellt i kommunen