Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Information från Naturum Hornborgarsjön
Trandansen, 18 mars 2021
07:14
Etapp 2: Stora Torget
Stadskärnans utveckling
16:49
Kort introduktion
Ållebergsgymnasiets invigning 2013
02:57
Torbjörn Karlsson
Ållebergsgymnasiets invigning 2013
06:18

Detaljplanen upphävs

Platåskolan

Mark och miljööverdomstolen upphäver Mark- och miljödomstolens dom om detaljplanen för Platåskolan. Mark och miljööverdomstolen anser att det inte går att utesluta att det finns salamandrar på området vilket innebär att byggnationen av Platåskolan är satt på paus. Kommunstyrelsens ordförande Adam Johansson om beslutet.

Kommunen Adam Johansson

Publicerad
onsdag 05 maj 2021

Pressträffar, aktuellt i kommunen