NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Laddstationer för El-bilar

Pressträff 3 juni 2021

Invigning av kommunens nya publika laddningsstationer för elbilar. Tjänstepersoner från Falköpings kommun och kommunstyrelsens ordförande Adam Johansson (M) deltar och berättar mer om kommunens satsning för att förbättra förutsättningarna för en fossilbränslefri fordonsflotta i Falköping.

Publicerad
lördag 05 juni 2021

Pressträffar, aktuellt i kommunen