Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Mötets öppnande

Kommunfullmäktige 19 december 2016

  1. Val av protokollsjusterare


  2. Allmänhetens frågestund


  3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor


Program
2 av 15
Publicerad
måndag 19 december 2016