Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Revidering av kommunstyrelsens reglemente

Kommunfullmäktige 19 december 2016

  1. Revidering av kommunstyrelsens reglemente

    Dnr 2016/00444 003

    Bilaga a) Kommunstyrelsen § 225/2016

              b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2016-10-10

              c) Förslag till reviderat reglemente med markerade ändringar


Program
4 av 15
Publicerad
måndag 19 december 2016