Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Besvarande av motion om förberedelser inför att barnkonventionen blir svensk lag

Kommunfullmäktige 19 december 2016

 1. Besvarande av motion från Inger Lilja (V) med flera om förberedelser inför att barnkonventionen blir svensk lag

  Dnr 2016/00239 831

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 223/2016

            b) Mångfalds- och kvalitetsutvecklarens tjänsteutlåtande 2016-11-11

            c) Kommunstyrelsen § 127/2016

            d) Motionen


Program
3 av 15
Publicerad
måndag 19 december 2016