Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Valärenden, punkterna 20-30

Kommunfullmäktige 19 december 2016

 1. Val till nämnden för samhällskydd mellersta Skaraborg

  Dnr 2016/00531 102

  Bilaga a) Valberedningen § 1/2016


 2. Val till styrelsen för Falbygdens Bredband AB – förslag

  Dnr 2016/00532 102

  Bilaga a) Valberedningen § 2/2016


 3. Val av ombud vid Falbygdens Bredband AB:s bolagsstämmor

  Dnr 2016/00533 102

  Bilaga a) Valberedningen § 3/2016


 4. Val av ombud vid Falköpings Hyresbostäder AB:s bolagsstämmor

  Dnr 2016/00534 102

  Bilaga a) Valberedningen § 4/2016


 5. Val av ombud vid Hotellfastigheter i Falköping AB:s bolagsstämmor

  Dnr 2016/00535 102

  Bilaga a) Valberedningen § 5/2016


 6. Val av ombud vid Ekehagens Forntidsby AB:s bolagsstämmor

  Dnr 2016/00536 102

  Bilaga a) Valberedningen § 6/2016


 7. Val av ombud vid årsmötet med den ideella föreningen Det finns bruk för alla

  Dnr 2016/00537 102

  Bilaga a) Valberedningen § 7/2016


 8. Val till styrelsen för Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden – förslag

  Dnr 2016/00538 102

  Bilaga a) Valberedningen § 8/2016


 9. Val till styrelsen för Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening

  Dnr 2016/00539 102

  Bilaga a) Valberedningen § 9/2016


 10. Val av ombud vid Falköping Nu:s föreningsstämmor

  Dnr 2016/00540 102

  Bilaga a) Valberedningen § 10/2016


 11. Val av revisor till Falköping Nu

  Dnr 2016/00541 102

  Bilaga a) Valberedningen § 11/2016


Program
12 av 15
Publicerad
måndag 19 december 2016