Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Revidering av riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige 19 december 2016

 1. Revidering av riktlinjer för god ekonomisk hushållning

  Dnr 2016/00469 040

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 226/2016

            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-10-25

            c) Förslag till reviderade riktlinjer

            d) Nuvarande riktlinjer


Program
5 av 15
Publicerad
måndag 19 december 2016