Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Kommunalförbundet Tolkförmedling Västs delårsrapport för år 2016

Kommunfullmäktige 19 december 2016

 1. Kommunalförbundet Tolkförmedling Västs delårsrapport för år 2016

  Dnr 2016/00476 042

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 233/2016

            b) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande 2016-10-31

            c) Direktionen för Tolkförmedling Väst § 245/2016

            d) Delårsrapporten

            e) Granskningsrapporten


Program
9 av 15
Publicerad
måndag 19 december 2016