Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Valärenden, punkterna 31-38

Kommunfullmäktige 19 december 2016

 1. Val av ombud vid Kommuninvests föreningsstämmor

  Dnr 2016/00542 102

  Bilaga a) Valberedningen § 12/2016


 2. Val av ombud vid årsmötet med Stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum

  Dnr 2016/00543 102

  Bilaga a) Valberedningen § 13/2016


 3. Val till styrelsen för Stiftelsen 1913 års Maltdrycksbolags Understödsfond

  Dnr 2016/00544 102

  Bilaga a) Valberedningen § 14/2016


 4. Val av kassör för Stiftelsen Alfred Lauréns Understödsfond

  Dnr 2016/00545 102

  Bilaga a) Valberedningen § 15/2016


 5. Val av kassör för Stiftelsen Anders och Estrid Nilssons donationsfond för socialt arbete

  Dnr 2016/00546 102

  Bilaga a) Valberedningen § 16/2016


 6. Val av kassör för Stiftelsen Johan Erik Lauréns donationsfond

  Dnr 2016/00547 102

  Bilaga a) Valberedningen § 17/2016


 7. Val av nämnden för Stiftelsen Joh. Halléns understödsfond för behövande köpmän i Falköpings stad

  Dnr 2016/00548 102

  Bilaga a) Valberedningen § 18/2016


 8. Val av ombud vid årsmötet med Sweden Emilia Romagna Network, SERN

  Dnr 2016/00549 102

  Bilaga a) Valberedningen § 19/2016


Program
13 av 15
Publicerad
måndag 19 december 2016