Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Anmälningsärenden

Kommunfullmäktige 19 december 2016

  1. Anmälningsärenden

    Dnr 2016/00148 101

    Bilaga a) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt lagen om stöd och service till                   vissa funktionshindrade, kvartal 3 år 2016

              b) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 3 år                 2016

Program
14 av 15
Publicerad
måndag 19 december 2016