Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Återbesättanden och Entlediganden

Kommunfullmäktige 19 december 2016

 1. Återbesättande av uppdraget som ledamot i socialnämnden efter Ingrid Martens (C)

  Dnr 2016/00473 101

  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 150/2016


 2. Återbesättande av uppdraget som ersättare i kultur och fritidsnämnden efter Sören Rafstedt (M)

  Dnr 2016/00482 023

  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 151/2016


 3. Entledigande av Julia Björck (S) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige

  Dnr 2016/00525 101

  Bilaga a) Avsägelse


 4. Entledigande av Julia Björck (S) från uppdragen som ledamot i kommunstyrelsen, Falköpings Hyresbostäder AB och astighetsaktiebolaget Mösseberg

  Dnr 2016/00519 101

  Bilaga a) Avsägelse


 5. Entledigande av Karin Johansson från uppdraget som ledamot i styrelsen för Ekehagens Forntidsby AB

  Dnr 2016/00556 101

  Bilaga a) Avsägelse


 6. Entledigande av Sara Cronholm från uppdraget som ersättare för överförmyndaren

  Dnr 2016/00569 101

  Bilaga a) Avsägelse


 7. Entledigande av Christina Johansson (KD) från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

  Dnr 2016/00578 101

  Bilaga a) Avsägelse


 8. Entledigande av Erik Kyrkander (V) från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

  Dnr 2016/00577 101

  Bilaga a) Avsägelse


Program
11 av 15
Publicerad
måndag 19 december 2016