Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Punkterna 2-4

Kommunfullmäktige 24 november 2014

  1. Allmänhetens frågestund


  2. Inkomna motioner, interpellationer och frågor


  3. Kommunrevisonens granskning av rutin för bisysslor

    Dnr 2014/00263 020

    Bilaga a) Personalutskottet § 32/2014

              b) Revisionsrapport

Program
5 av 29
Publicerad
fredag 25 mars 2016

Kommunfullmäktige 24 november 2014