Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Punkterna 18-20

Kommunfullmäktige 24 november 2014

 1. Inlösen av fastigheten Mösseberg 50:13 vid Ranliden

  Dnr 2013/00334 252

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 219/2014

            b) Stadsbyggnadschefens och mark- och exploateringsansvarigs tjänsteutlåtande 2014               10-01 med bilaga


 2. Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar år 2015

  Dnr 2014/00419 101

  Bilaga a) Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier § 3/2014


 3. Entledigande av Maria Henriksson (S) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

  Dnr 2014/00378 101

  Bilaga a) Avsägelse

Program
15 av 29
Publicerad
fredag 25 mars 2016

Kommunfullmäktige 24 november 2014