Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Antagande av planprogram för Tåstorp 7:7, Fåraberget

Kommunfullmäktige 24 november 2014

  1. Antagande av planprogram för Tåstorp 7:7, Fåraberget, Falköpings stad

    Dnr 2014/00368 214

    Bilaga a) Kommunstyrelsen § 216/2014

              b) Planarkitektens tjänsteutlåtande 2014-09-26

              c) Planprogram och samrådsredogörelse

Program
13 av 29
Publicerad
fredag 25 mars 2016

Kommunfullmäktige 24 november 2014