Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Detaljplan för Prästgårdsgärde

Kommunfullmäktige 24 november 2014

 1. Antagande av detaljplan för Prästgårdsgärde, Falköpings stad

  Dnr 2014/00376 214

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 217/2014

            b) Chefen för infrastruktur och logistiks tjänsteutlåtande 2014-10-13

            c) Byggnadsnämnden § 117/2014

            d) Antagandehandling

Program
14 av 29
Publicerad
fredag 25 mars 2016

Kommunfullmäktige 24 november 2014