Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Punkterna 12-15

Kommunfullmäktige 24 november 2014

 1. Taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar i Falköpings kommun

  Dnr 2014/00340 806

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 211/2014

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2014-10-09

            c) Kultur- och fritidsnämnden § 32/2014

            d) Nuvarande taxa


 2. Avgifter vid Odenbadet, Flobybadet och Stenstorpsbadet

  Dnr 2014/00341 806

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 212/2014

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2014-10-09

            c) Kultur- och fritidsnämnden § 34/2014

            d) Nuvarande taxa


 3. Avgifter för skol- och lägerverksamhet i Ekehagens Forntidsby

  Dnr 2014/00342 806

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 213/2014

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande2014-10-09

            c) Kultur- och fritidsnämnden § 33/2014

            d) Nuvarande taxa


 4. Taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning och taxa för anslutning av vatten

  och avlopp utanför verksamhetsområde

  Dnr 2014/00374 346

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 214/2014

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2014-10-17

            c) VA-chefens tjänsteutlåtande 2014-10-20

            d) Tekniska nämnden § 78/2014

            e) Nuvarande taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

            f) Nuvarande taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde

Program
12 av 29
Publicerad
fredag 25 mars 2016

Kommunfullmäktige 24 november 2014