Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Punkterna 7-8

Kommunfullmäktige 24 november 2014

 1. Revidering av reglementet för Färdtjänst Skaraborg

  Dnr 2014/00285 736

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 194/2014

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2014-09-11

            c) Komplettering från Kollektivtrafikkontoret

            d) Skaraborgs kommunalförbund § 49/2014 med bilagor

            e) Socialnämnden § 35/2014


 2. Redovisning av obesvarade motioner

  Dnr 2014/00348 100

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 196/2014

            b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande 2014-09-12

Program
8 av 29
Publicerad
fredag 25 mars 2016

Kommunfullmäktige 24 november 2014