Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Besvarande om ekologisk mat i kommunens kök

Kommunfullmäktige 24 november 2014

 1. Besvarande av motion från Miljöpartiets kommunfullmäktigegrupp om ekologisk mat i kommunens kök

  Dnr 2014/00164 460

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 187/2014

            b) Administratörens tjänsteutlåtande 2014-09-16

            c) Tekniska nämnden § 66/2014

            d) Kommunstyrelsen § 99/2014

            e) Motionen

Program
7 av 29
Publicerad
fredag 25 mars 2016

Kommunfullmäktige 24 november 2014