Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Punkterna 10-11

Kommunfullmäktige 24 november 2014

 1. Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs delårsrapport för år 2014

  Dnr 2014/00364 450

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 205/2014

            b) Administratörens tjänsteutlåtande 2014-10-10

            c) Avfallshantering Östra Skaraborg § 23/2014

            d) Delårsrapport år 2014

            e) Revisorernas bedömning 2014-10-06 av delårsrapporten

            f) PWCs granskningsrapport 2014-10-03


 2. Kommanlförbundet Skaraborgsvattens delårsrapport för år 2014

  Dnr 2014/00366 100

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 206/2014

            b) Administratörens tjänsteutlåtande 2014-10-09

            c) Skaraborgsvatten § 14/2014

            d) Delårsrapport år 2014

            e) Revisorernas bedömning av delårsrapporten

            f) PWCs granskningsrapport 2014-09-04

Program
11 av 29
Publicerad
fredag 25 mars 2016

Kommunfullmäktige 24 november 2014