Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Flerårsplan med budget - Avslutande debatt

Kommunfullmäktige 24 november 2014

  1. Flerårsplan för åren 2015–2017 med budget för år 2015

    Dnr 2014/00373 041

    Bilaga a) Kommunstyrelsen § 220/2014

              b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2014-10-14

              c) Flerårsplanen

Program
29 av 29
Publicerad
fredag 25 mars 2016

Kommunfullmäktige 24 november 2014