Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Mötets öppnande och upprop

Kommunfullmäktige 14 december 2015

  1. Val av protokollsjusterare


  2. Allmänhetens frågestund

Program
2 av 27
Publicerad
fredag 25 mars 2016

Kommunfullmäktige 14 december 2015