Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 9-10

Kommunfullmäktige 14 december 2015

 1. Ändrade avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

  Dnr 2015/00555 706

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 240/2015

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-11-23

            c) Socialnämnden § 90/2015

            d) Utredningssekreterarens tjänsteutlåtande 2015-10-26

            e) Förslag till nya avgifter


 2. Återbesättande av nämndeman vid Skaraborgs tingsrätt efter Jonas Karlsson (S)

  Dnr 2015/00602 115

  Bilaga a) Skrivelse från Skaraborgs tingsrätt

Program
7 av 27
Publicerad
fredag 25 mars 2016

Kommunfullmäktige 14 december 2015