NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Valresultat av votering vid punkt 19

Kommunfullmäktige 14 december 2015

  1. Val av revisor till Falköpings Nu

    Dnr 2015/00421 102

    Bilaga a) Valberedningen § 12/2015


Program
23 av 27
Publicerad
fredag 25 mars 2016

Kommunfullmäktige 14 december 2015