Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Voteringsresultat för punkt 20 samt val vid punkterna 21-29

Kommunfullmäktige 14 december 2015

 1. Val av ombud vid Kommuninvests föreningsstämmor

  Dnr 2015/00427 102

  Bilaga a) Valberedningen § 13/2015


 2. Val av ombud vid årsmötet med Stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum

  Dnr 2015/00422 102

  Bilaga a) Valberedningen § 14/2015


 3. Val till styrelsen för Stiftelsen 1913 års Maltdrycksbolags Understödsfond

  Dnr 2015/00423 102

  Bilaga a) Valberedningen § 15/2015


 4. Val av kassör för Stiftelsen Alfred Lauréns Understödsfond

  Dnr 2015/00424 102

  Bilaga a) Valberedningen § 16/2015


 5. Val av kassör för Stiftelsen Anders och Estrid Nilssons donationsfond för socialt arbete

  Dnr 2015/00428 102

  Bilaga a) Valberedningen § 17/2015


 6. Val av kassör för Stiftelsen Johan Erik Lauréns donationsfond

  Dnr 2015/00429 102

  Bilaga a) Valberedningen § 18/2015


 7. Val av nämnden för Stiftelsen Joh. Halléns understödsfond för behövande köpmän i Falköpings stad

  Dnr 2015/00425 102

  Bilaga a) Valberedningen § 19/2015


 8. Val av nämnden för Stiftelsen Falköpings Utsädesfond

  Dnr 2015/00430 102

  Bilaga a) Valberedningen § 20/2015


 9. Val av ombud vid årsmötet med nätverket Sverige Emilia-Romagna,

  SERN

  Dnr 2015/00431 102

  Bilaga a) Valberedningen § 22/2015

Program
25 av 27
Publicerad
fredag 25 mars 2016

Kommunfullmäktige 14 december 2015