Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Val - Falbygdens Bredband AB:s bolagsstämmor

Kommunfullmäktige 14 december 2015

  1. Val till styrelsen för Falbygdens Bredband AB – förslag

    Dnr 2015/00413 102

    Bilaga a) Valberedningen § 3/2015


  2. Val av ombud vid Falbygdens Bredband AB:s bolagsstämmor

    Dnr 2015/00414 102

    Bilaga a) Valberedningen § 4/2015

Program
8 av 27
Publicerad
fredag 25 mars 2016

Kommunfullmäktige 14 december 2015