Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Punkterna 5-7

Kommunfullmäktige 14 december 2015

 1. Ändring av internräntan

  Dnr 2015/00464 040

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 232/2015

  b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2015-10-20


 2. Tomtpris för Skattegården, Stenstorp, år 2016

  Dnr 2015/00524 041

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 233/2015

  b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2015-11-03


 3. Renhållningsordning för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg

  Dnr 2015/00517 406

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 235/2015

            b) Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut 2015-11-11

            c) Delegationsprotokoll 2015-10-23

            d) Förbundschefens tjänsteutlåtande 2015-10-21

            e) Dom från Vänersborgs tingsrätt

            f) Avfallsplan 2011–2020

            g) Föreskrifter om avfallshantering

Program
5 av 27
Publicerad
fredag 25 mars 2016

Kommunfullmäktige 14 december 2015