Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Antagande av detaljplan för kvarteret Diamanten med flera

Kommunfullmäktige 14 december 2015

  1. Antagande av detaljplan för kvarteret Diamanten med flera, Falköpings kommun

    Dnr 2015/00530 214

    Bilaga a) Kommunstyrelsen § 236/2015

              b) Chefen för infrastruktur och logistiks tjänsteutlåtande 2015-11-09

              c) Antagande handlingar

Program
6 av 27
Publicerad
fredag 25 mars 2016

Kommunfullmäktige 14 december 2015