NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Valresultat av votering vid punkt 17

Kommunfullmäktige 14 december 2015

  1. Val till styrelsen för Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening

    Dnr 2015/00426 102

    Bilaga a) Valberedningen § 9/2015

Program
17 av 27
Publicerad
fredag 25 mars 2016

Kommunfullmäktige 14 december 2015