Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Besvarande av motion om uppföljning av beviljade motioner

Kommunfullmäktige 14 december 2015

 1. Besvarande av motion från Lena Sjödahl (M) om uppföljning av beviljade motioner

  Dnr 2015/00231 009

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 231/2015

            b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2015-10-23

            c) Kommunstyrelsen § 152/2015

            d) Motionen

Program
4 av 27
Publicerad
fredag 25 mars 2016

Kommunfullmäktige 14 december 2015