Invigningstal Ulf Eriksson

Invigning av åttavåningshuset

Kommunstyrelsens ordförande Ulf Eriksson invigningstalar, och gläds över att Falköping vuxit befolkningsmässigt de senaste tio åren och att det sporrar oss att jobba vidare för att öka Falköpings attraktivitet som boendeort.

kommunnytt Ulf Eriksson invigning

Publicerad
söndag 13 oktober 2013

Pressträffar, aktuellt i kommunen