NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Kallelsen till Guds rike 13 juni Åsarps kyrka
Floby Pastorat
40:54
Åsarps kyrka 22 nov 2020
Floby Pastorat
37:36
Gudstjänst 6 juni - Johan Thörnqvist
Equmeniakyrkan Falköping 2021
52:50
Gudstjänst 13 februari - Karin Sigfeldt
Equmeniakyrkan Falköping 2022
47:21

Gudstjänst 17 juni

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Anna-Karin & Magnus Rydberg

Gudstjänst

Publicerad
söndag 17 juli 2022

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Mössebergsgården