NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Gudstjänst 2 januari - Torbjörn Lantz
Equmeniakyrkan Falköping 2022
1:11:09
Gudstjänst 6 juni - Johan Thörnqvist
Equmeniakyrkan Falköping 2021
52:50
söndag 7 nov - Torbjörn Lantz & Sam Forsberg
Equmeniakyrkan Falköping 2021
1:20:33
Yllestads kyrka med Marian Jensen
Falkopings pastorat
19:47

Gudstjänst 28 augusti

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Gudstjänst

Publicerad
måndag 29 augusti 2022

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Mössebergsgården