NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Gudstjänst 18 juli -
Equmeniakyrkan Falköping 2021
46:51
Annandagsgudstjänst 26 december
Equmeniakyrkan Falköping 2021
44:29
Gudstjänst 30 maj - Per Dalström
Equmeniakyrkan Falköping 2021
1:03:12
Gudstjänst 25 april - Per Dalström
Equmeniakyrkan Falköping 2021
1:00:20

Gudstjänst 19 sept

Equmeniakyrkan Falköping 2021

Erik Hällgren

Sång: Johanna Daremark m.fl.

Mössebergsgården Gudstjänst Erik Hällgren

Publicerad
söndag 19 september 2021

Equmeniakyrkan Falköping 2021

Mössebergsgården