NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Julnattsgudstjänst på Mössebergsgården
Equmeniakyrkan Falköping 2021
39:43
Gudstjänst 14 november - Anders Norlander
Equmeniakyrkan Falköping 2021
1:17:41
Gudstjänst 22 aug -
Equmeniakyrkan Falköping 2021
49:45
Gudstjänst 27 juni -
Equmeniakyrkan Falköping 2021
1:09:13

Gudstjänst 15 aug -

Equmeniakyrkan Falköping 2021

10:00 Gudstjänst

Johanna Reinwalds

Sång: Lars-Åke Johnsson

Mössebergsgården Gudstjänst

Publicerad
söndag 15 augusti 2021

Equmeniakyrkan Falköping 2021

Mössebergsgården