NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Åsarps kyrka 22 nov 2020
Floby Pastorat
37:36
Åsarps kyrka 7 feb 2021
Floby Pastorat
35:42
Gudstjänst 6 juni - Johan Thörnqvist
Equmeniakyrkan Falköping
52:50
Gudstjänst 9 maj - Johan Thörnqvist
Equmeniakyrkan Falköping
54:24

Gudstjänst 30 maj - Per Dalström

Equmeniakyrkan Falköping

Per Dalström Mössebergsgården Gudstjänst

Publicerad
söndag 30 maj 2021