NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Gudstjänst 11 juli -
Equmeniakyrkan Falköping
49:23
Gudstjänst 31 okt - Karin Sigfeldt
Equmeniakyrkan Falköping
54:15
Per Dalström
Personporträtt
23:18
Gudstjänst 9 maj - Johan Thörnqvist
Equmeniakyrkan Falköping
54:24

Gudstjänst 30 maj - Per Dalström

Equmeniakyrkan Falköping

Per Dalström Mössebergsgården Gudstjänst

Publicerad
söndag 30 maj 2021

Equmeniakyrkan Falköping