Tankar inför Allahelgona

St Olof

Jonas Hagström kyrkoherde i Falköping. Ger oss här några tankar inför ett annorlunda Allhelgonadag, utan gudstjänster i våra kyrkor.

St Olof Jonas Hagström

Publicerad
fredag 30 oktober 2020

Falköpings pastorat