NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
St:Olof:s kyrka med Jonas Hagström
Falkopings pastorat
21:14
Friggeråker kyrka med Marian Jensen
Falkopings pastorat
22:56
Yllestads kyrka med Marian Jensen
Falkopings pastorat
18:16
Torbjörntorps kyrka med Knut Svenning
Falkopings pastorat
25:02

Slöta kyrka med Sandra Flensén

Falkopings pastorat

Trettondesöndagen efter trefaldighet

Digital gudstjänst från Slöta kyrka

Psalm: 826, 96, 819

Präst: Sandra Flensén

kyrka St Olof Gudstjänst Sandra Flensén Falköpings pastorat Slöta

Publicerad
lördag 28 augusti 2021

Falkopings pastorat