NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Friggeråker kyrka med Marian Jensen
Falkopings pastorat
22:56
Påskdags gudstjänst från Mularps kyrka
Påsken 2021 i Falkopings pastorat
38:45
Mularps kyrka med Björn Lundin
Falkopings pastorat
24:34
Gudstjänst från Friggeråkers kyrka, 6 juni
Falkopings pastorat
27:00

Marrka kyrka med Sandra Flensén

Falkopings pastorat

Marka kyrka Digital gudstjänst kl. 10:00 Präst: Sandra Flensén

kyrka Gudstjänst Sandra Flensén Falköpings pastorat

Publicerad
söndag 02 maj 2021