NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Friggeråker kyrka med Marian Jensen
Falkopings pastorat
22:56
Torbjörntorps kyrka med Knut Svenning
Falkopings pastorat
25:02
Åsle kyrka med Björn Lundin
Falkopings pastorat
20:53
Slöta kyrka med Knut Svenning
Falkopings pastorat
31:31

Marrka kyrka med Sandra Flensén

Falkopings pastorat

Marka kyrka Digital gudstjänst kl. 10:00 Präst: Sandra Flensén

kyrka Gudstjänst Sandra Flensén Falköpings pastorat

Publicerad
söndag 02 maj 2021

Falkopings pastorat