NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Floby kyrka 14 mars 2021
Floby Pastorat
39:57
Floby kyrka 13 dec 2020
Floby Pastorat
40:24
Konfirmation 2020 i Dala kyrka
Dala kyrka
57:27
Diakon och Präst
Yrkeslivsmässan 2014
05:48

Frågor Samtal

Utfrågning av biskopskandidaterna i Skara stift 2012

Utfrågning av dem som förklarats behöriga efter nomineringsvalet hålls den 28 februari 2012 kl. 13.30-16.30 i Medborgarhuset i Falköping.

Utfrågare är journalisten Helena Strömblad och universitetslektor Karin Johannesson.

Åke Bonnier, Staffan Grenstedt, Catharina Segerbank, Sonja Grunselius, Carin Åblad Lundström, Mats Hermansson och Jacqueline Björnram

Biskop Svenska Kyrkan

Publicerad
måndag 27 februari 2012