NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Förlorad och återfunnen 20 juni Floby kyrka
Floby Pastorat
39:34
Floby kyrka 13 dec 2020
Floby Pastorat
40:24
Åsarps kyrka 20 dec 2020
Floby Pastorat
38:22
Medmänniskan - Gudstjänst från Åsarps kyrka
Floby Pastorat
45:59

Carin Åblad Lundström

Utfrågning av biskopskandidaterna i Skara stift 2012

Utfrågning av dem som förklarats behöriga efter nomineringsvalet hålls den 28 februari 2012 kl. 13.30-16.30 i Medborgarhuset i Falköping.

Utfrågare är journalisten Helena Strömblad och universitetslektor Karin Johannesson.

Åke Bonnier, Staffan Grenstedt, Catharina Segerbank, Sonja Grunselius, Carin Åblad Lundström, Mats Hermansson och Jacqueline Björnram

Biskop Svenska Kyrkan

Publicerad
måndag 27 februari 2012

Falköpings pastorat