NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Friheten i Kristus - Gudstjänst Kinneved
Floby Pastorat
53:54
Åsarps kyrka 3 jan 2021
Floby Pastorat
37:58
Julmusik med - The Bauer Quartet
Floby Pastorat, Julmusik från Åsarp
57:53
Påskens vittnen - Gudstjänst från Åsarps kyrka
Floby Pastorat
38:20

Carin Åblad Lundström

Utfrågning av biskopskandidaterna i Skara stift 2012

Utfrågning av dem som förklarats behöriga efter nomineringsvalet hålls den 28 februari 2012 kl. 13.30-16.30 i Medborgarhuset i Falköping.

Utfrågare är journalisten Helena Strömblad och universitetslektor Karin Johannesson.

Åke Bonnier, Staffan Grenstedt, Catharina Segerbank, Sonja Grunselius, Carin Åblad Lundström, Mats Hermansson och Jacqueline Björnram

Biskop Svenska Kyrkan

Publicerad
måndag 27 februari 2012

Falköpings pastorat