Torbjörntorps kyrka med Knut Svenning

Falkopings pastorat

16 é söndagen efter trefaldighet kommer gudstjänsten från Torbjörntorps kyrka, präst är Knut Svenning och textläsare/kyrkvärd Sören Nolberger.

Psalmer som sjungs är 303 "Det finns en väg till himmelen", 277 "Så tag nu mina händer", 278 "frälsare tag nu min hand" och 285 "Det finns djup i Herrens godhet""

kyrka St Olof Gudstjänst Falköpings pastorat Knut Svenning

Publicerad
lördag 18 september 2021

Falkopings pastorat

Falköpings pastorat