Gudstjänst från St:Olofs kyrka, 30 maj

Falkopings pastorat

Präst: Marian Jensen

S:t Olofs vokalkvartett: Louise och Ola Palmqvist, Annika och Mattias Lagerqvist.

piano och orgelackompanjemang: Gustav Gyllenhammar.

kyrka Gudstjänst Falköpings pastorat Marian Jensen

Publicerad
söndag 30 maj 2021

Falkopings pastorat

Falköpings pastorat