NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Friggeråker kyrka med Marian Jensen
Falkopings pastorat
22:56
Mössebergs kyrka med Fredrik Stiernstedt Östblom
Falkopings pastorat
24:21
Marka kyrka med Knut Svenning
Falkopings pastorat
26:02
Påskdags gudstjänst från Mularps kyrka
Påsken 2021 i Falkopings pastorat
38:45

Gudstjänst från St:Olofs kyrka, 30 maj

Falkopings pastorat

Präst: Marian Jensen

S:t Olofs vokalkvartett: Louise och Ola Palmqvist, Annika och Mattias Lagerqvist.

piano och orgelackompanjemang: Gustav Gyllenhammar.

kyrka Gudstjänst Falköpings pastorat Marian Jensen

Publicerad
söndag 30 maj 2021

Falkopings pastorat