NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Långfredagsgudstjänst från Floby kyrka
Påsken 2021 i Floby pastorat
30:20
Marrka kyrka med Sandra Flensén
Falkopings pastorat
31:12
Gudstjänst från Vistorps kyrka, 16 maj
Falkopings pastorat
26:07
Slöta kyrka med Knut Svenning
Falkopings pastorat
31:31

Gudstjänst från St:Olofs kyrka, 30 maj

Falkopings pastorat

Präst: Marian Jensen

S:t Olofs vokalkvartett: Louise och Ola Palmqvist, Annika och Mattias Lagerqvist.

piano och orgelackompanjemang: Gustav Gyllenhammar.

kyrka Gudstjänst Falköpings pastorat

Publicerad
söndag 30 maj 2021