NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Floby kyrka 15 nov 2020
Floby Pastorat
31:44
Konfirmation 1(3) 2021 i Dala kyrka
Dala kyrka
36:24
Johannes döparens dag - Gudstjänst från Floby kyrka
Floby Pastorat
42:07
Julmusik med - The Bauer Quartet
Floby Pastorat, Julmusik från Åsarp
57:53

Jacqueline Björnram

Utfrågning av biskopskandidaterna i Skara stift 2012

Utfrågning av dem som förklarats behöriga efter nomineringsvalet hålls den 28 februari 2012 kl. 13.30-16.30 i Medborgarhuset i Falköping.

Utfrågare är journalisten Helena Strömblad och universitetslektor Karin Johannesson.

Åke Bonnier, Staffan Grenstedt, Catharina Segerbank, Sonja Grunselius, Carin Åblad Lundström, Mats Hermansson och Jacqueline Björnram

Biskop Svenska Kyrkan

Publicerad
måndag 27 februari 2012

Falköpings pastorat