NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Tiarps kyrka med Marian Jensen
Falkopings pastorat
18:45
Påskdags gudstjänst från Mularps kyrka
Påsken 2021 i Falkopings pastorat
38:45
Torbjörntorps kyrka med Knut Svenning
Falkopings pastorat
31:15
Slöta kyrka med Sandra Flensén
Falkopings pastorat
27:50

Mössebergs kyrka med Fredrik Stiernstedt Östblom

Falkopings pastorat

Mössebergs kyrka Digital gudstjänst kl. 10:00 Präst: Fredrik Stiernstedt Östblom

kyrka Gudstjänst Falköpings pastorat

Publicerad
söndag 25 april 2021

Falkopings pastorat