NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Åsarps kyrka 28 mars 2021
Floby Pastorat
35:06
Åsarps kyrka 31 jan 2021
Floby Pastorat
41:52
Långfredagsgudstjänst från Floby kyrka
Påsken 2021 i Floby pastorat
30:20
Floby kyrka 21 feb 2021
Floby Pastorat
38:02

Mössebergs kyrka med Fredrik Stiernstedt Östblom

Falkopings pastorat

Mössebergs kyrka Digital gudstjänst kl. 10:00 Präst: Fredrik Stiernstedt Östblom

kyrka Gudstjänst Falköpings pastorat

Publicerad
söndag 25 april 2021