NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Floby kyrka 10 jan 2021
Floby Pastorat
37:48
Floby kyrka 21 feb 2021
Floby Pastorat
38:02
Floby kyrka 14 mars 2021
Floby Pastorat
39:57
Åsarps kyrka 3 jan 2021
Floby Pastorat
37:58

Mats Hermansson

Utfrågning av biskopskandidaterna i Skara stift 2012

Utfrågning av dem som förklarats behöriga efter nomineringsvalet hålls den 28 februari 2012 kl. 13.30-16.30 i Medborgarhuset i Falköping.

Utfrågare är journalisten Helena Strömblad och universitetslektor Karin Johannesson.

Åke Bonnier, Staffan Grenstedt, Catharina Segerbank, Sonja Grunselius, Carin Åblad Lundström, Mats Hermansson och Jacqueline Björnram

Biskop Svenska Kyrkan

Publicerad
måndag 27 februari 2012