NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Floby kyrka 21 feb 2021
Floby Pastorat
38:02
Julmusik med - The Bauer Quartet
Floby Pastorat, Julmusik från Åsarp
57:53
Gud - Fader, Son och Ande - Floby kyrka
Floby Pastorat
36:04
Ekumenisk gudstjänst från Floby
Floby Pastorat
36:10

Inledning

Utfrågning av biskopskandidaterna i Skara stift 2012

Utfrågning av dem som förklarats behöriga efter nomineringsvalet hålls den 28 februari 2012 kl. 13.30-16.30 i Medborgarhuset i Falköping.

Utfrågare är journalisten Helena Strömblad och universitetslektor Karin Johannesson.

Biskop Svenska Kyrkan

Publicerad
måndag 27 februari 2012

Falköpings pastorat