NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Åsarps kyrka 20 dec 2020
Floby Pastorat
38:22
Floby kyrka 21 mars 2021
Floby Pastorat
35:58
Floby Kyrka 27 dec 2020
Floby Pastorat
39:50
Floby kyrka 14 mars 2021
Floby Pastorat
39:57

Inledning

Utfrågning av biskopskandidaterna i Skara stift 2012

Utfrågning av dem som förklarats behöriga efter nomineringsvalet hålls den 28 februari 2012 kl. 13.30-16.30 i Medborgarhuset i Falköping.

Utfrågare är journalisten Helena Strömblad och universitetslektor Karin Johannesson.

Biskop Svenska Kyrkan

Publicerad
måndag 27 februari 2012