NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Åsle kyrka med Björn Lundin
Falkopings pastorat
20:53
Åsle kyrka med Björn Lundin
Falkopings pastorat
21:04
Marka kyrka med Knut Svenning
Falkopings pastorat
26:02
Tiarps kyrka med Marian Jensen
Falkopings pastorat
18:45

St:Olof:s kyrka med Jonas Hagström

Falkopings pastorat

Digital gudstjänst

Psalm: 201, 303, 285

Präst: Jonas Hagström

kyrka St Olof Jonas Hagström Gudstjänst Torbjörntorp Falköpings pastorat

Publicerad
lördag 12 juni 2021

Falkopings pastorat