NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Friggeråker kyrka med Marian Jensen
Falkopings pastorat
22:56
Tiarps kyrka med Marian Jensen
Falkopings pastorat
18:45
Slöta kyrka med Sandra Flensén
Falkopings pastorat
24:07
Yllestad kyrka med Marian Jensen
Falkopings pastorat
14:27

St:Olof:s kyrka med Jonas Hagström

Falkopings pastorat

Digital gudstjänst

Psalm: 201, 303, 285

Präst: Jonas Hagström

kyrka St Olof Jonas Hagström Gudstjänst Torbjörntorp Falköpings pastorat

Publicerad
lördag 12 juni 2021

Falkopings pastorat